خارش پوست سر را جدی بگیرید! ممکن است نشانه اگزما باشد