اگه میخواین یک غذای ترکیه ای ساده امتحان کنین خورش داوود پاشا بهترین گزینه ست