۸ بهمن, ۱۳۹۹
یوگا و درمان بیماری

آموزش حرکات ورزش یوگا برای مهار بیماری های مختلف

یوگا بیشتر یک هنر هندی است تا اینکه فقط نوعی ورزش یا روش تنفس باشد. اگر از دارو نتیجه‌ای نگرفته‌اید، باید بدانید مهار بیماریها با یوگا […]