کولپوسکوپی چیست؟

۱۵ آبان, ۱۳۹۹
تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر چیست؟ آزمایش پاپ اسمیر شامل یک پزشک است که دهانه رحم شما را دستمال می کشد تا نمونه هایی را جمع آوری کند […]