کرونا ویروس و ورزش

۱۹ آبان, ۱۳۹۹
استفاده از ماسک حین ورزش

آیا استفاده از ماسک حین ورزش خطرناک است؟

چگونه می توان هنگام استفاده از ماسک در بیرون، ایمن ورزش کرد. هنوز هم می توانید با استفاده از ماسک هنگام ورزش یک تمرین خوب داشته […]