۱۸ آبان, ۱۳۹۹
کاهش خطر سرطان

کاهش خطر سرطان

۷ موردی که خطر سرطان شما را کاهش می دهد ۱. سیگار نکشید. بر اساس یک مطالعه آینده نگر ۵۰ ساله در مجله پزشکی نیوانگلند ، […]