۲۱ آبان, ۱۳۹۹
آسیب های دوندگی

۵ آسیب که هر دونده جدید باید بداند.

شناخت های آسیب برای دوندگان تازه کار دویدن وشناخت آسیب های آن، جان ام واسودوان ، استادیار طب فیزیکی بالینی و توانبخشی در بخش پزشکی ورزشی […]