۱۹ آبان, ۱۳۹۹
خارش پا حین دویدن

چرا هنگام دویدن پاهایم خارش دارند؟

خارش بدن حین ورزش وقتی برای اولین بار شروع به دویدن کردم، در پایان چند تمرین اولم یک سوال غیر منتظره به ذهنم خطور کرد: چرا […]