واژینوز باکتریایی

۳۰ آبان, ۱۳۹۹
مشکلات شایع واژن

مشکلات شایع واژن را به جای عفونت مخمری اشتباه نگیرید

  یک عفونت مخمر واژینال عفونتی است که توسط مخمر (نوعی قارچ) ایجاد می شود. عفونت مخمر واژینال به واژینیت مخمر، واژینیت کاندیدال یا ولوواژینیت کاندیدال […]
۲۸ آبان, ۱۳۹۹
ترشحات واژن

آیا همیشه ترشحات واژن طبیعی است یا خیر؟

چقدر ترشحات واژن در حقیقت طبیعی است؟ ترشحات واژن گاهی اوقات می تواند شما را در مورد آنچه در واژن میگذرد کمک کند، از جمله در […]