نظر سازمانهایی بهداشتی برای خودآزمایی پستان چیست؟

۷ آبان, ۱۳۹۹
راههای تشخیص زودرس سرطان پستان

چگونه خودمان سرطان سینه را تشخیص دهیم؟

   مقدمه سرطان پستان شایعترین سرطان زنان است. خودآزمایی پستان یا معاینه ماهانه پستان توسط خود فرد (BSE) یکی از راههای تشخیص زودرس سرطان پستان است. […]