نشستن با سرعت دو سرعت

۲۴ آبان, ۱۳۹۹
عضلات مورب شکم

۹ تمرین ۲۰ ثانیه ای برای عضلات مورب(عضلات شکم)

یک تمرین ۶ دقیقه ای برای عضلات مورب که می توانید در هر مکان انجام دهید. انکار نمی شود که همه عضلات هسته شما مهم هستند. […]