۲۳ آذر, ۱۳۹۹
کهیرهای مزمن

کهیرهای مزمن چه زمانی بوجود می آیند؟

کهیرهای مزمن جوش های قرمز و خارش دار است که در نتیجه واکنش پوستی ایجاد می شود. اندازه این جوش ها متفاوت بوده و با ادامه […]