نحوه انجام یوگای فوق‌العاده مغزی

۲۰ بهمن, ۱۳۹۹
ورزش یوگا برای مغز و فواید آن

آموزش حرکات ورزش یوگا برای مغز و فواید آن

یوگا برای مغز ورزش یوگای فوق‌العاده مغزی نقش مؤثری در فعال نگه داشتن نیروگاه‌های هوش و استعداد در مغز دارند. فهیمه اوکاتی فیزیوتراپیست در گفت‌وگو با […]