ناگفته های آندومتریوزیس

۱۴ آبان, ۱۳۹۹
آندومتریوزیس

ناگفته های آندومتریوزیس

بیماری آندومتریوز در زنان چیست؟   تعریف بیماری آندومتریوزیس به معنی رشد بافت داخلی رحم در جایی بیرون از رحم است. لگن شایع ترین محل بروز […]