مواردی که باعث تشدید دردهای قاعدگی میشود.

۳۰ مهر, ۱۳۹۹
قاعدگی و تسکین درد ها

نبایدهای ایام پریود برای تسکین دردهای قاعدگی

آنچه برای تسکین دردهای قاعدگی باید دانست   قاعدگی یا عادت ماهانه، که ما به صورت عامیانه آن را «پریود» می‌نامیم، خونریزی در اثر ریزش لایه […]