معاینه سالیانه چشم

۱۷ آبان, ۱۳۹۹
آسیب به چشم

عاداتی که نمی‌دانید و به چشم آسیب می‌زند

۱۰ عادت روزمره که بینایی شما را کاهش می دهد. در حالی که تغییرات بینایی غالباً از کنترل ما خارج است و با افزایش سن احتمال […]