مشکلات خوابیدن با تامپون

۲۲ آذر, ۱۳۹۹
تامپون

مشکلات خوابیدن با تامپون

  یکی از شایعات رایج خوابیدن با تامپون در دوران قاعدگی این است که با سندرم شوک سمی خسته خواهید شد، بنابراین هرگز نبایدخوابیدن با تامپون […]