لکه بینی بین دوره ها

۲۷ آبان, ۱۳۹۹
ترشحات قهوه ای قبل وبعد قاعدگی

آیا ترشحات قهوه ای قبل وبعد قاعدگی نگران کننده است؟

معامله با تخلیه قهوه ای قبل و بعد از دوره شما چیست؟ اگر قبل یا بعد از قاعدگی متوجه ترشحات قهوه ای شده اید، دست خود […]