۱۶ آبان, ۱۳۹۹
عفونت های مخمری

عفونت های مخمری

چه عواملی باعث عفونت های مخمری می شود؟ به طور کلی ، عفونت های مخمری معمولاً در اثر رشد بیش از حد قارچی به نام Candida […]