۱۷ آبان, ۱۳۹۹
عفونت HPV

عفونت HPV چیست؟

سرطان دهانه رحم نوعی سرطان است که در سلولهای دهانه رحم رخ می دهد – قسمت تحتانی رحم که به واژن متصل می شود.عفونت HPV چیست […]