۲۴ مهر, ۱۳۹۹
چاقی، عوارض و درمان آن

چاقی، عوارض و درمان آن

آنچه در مقاله زیر ارائه شده است: مقدمه ای بر چاقی،عوارض و درمان آن انواع چاقی نحوه محاسبه شاخص توده بدنی انواع چاقی بر مبنای شاخص […]