عوامل موثر در بروز تشنج

۱۴ آبان, ۱۳۹۹
استرس و تشنج

رابطه پیچیده بین استرس و تشنج

تعریف تشنج به تغییرات فعالیت الکتریکی مغز که به صورت ناگهانی رخ می‌دهد، تشنج یا صرع می‌گویند. این تغییرات می‌تواند علائم چشمگیر و قابل توجهی را […]