۱۳ آذر, ۱۳۹۹
پوستت دفتر نقاشی نیست

پوستت دفتر نقاشی نیست!

خالکوبی دائمی است یا موقت؟ خال کوبی یا تتو به عمل ایجاد طرح دائمی یا با ماندگاری طولانی بر روی پوست گفته می‌شود. این عمل پدیده‌ای […]