دو فاکتور مهم قبل از ورزش

۱۵ مهر, ۱۳۹۹
اهمیت سرد کردن و گرم کردن

دو فاکتور مهم آمادگی جسمانی در تمامی ورزش ها

گرم کردن اصولی قبل از ورزش و سرد کردن بدن بعد از ورزش کردن، دو فاکتور مهم در تمامی ورزش ها هستند. سلام‌ دوستان مهلا کنعانی […]