۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۹

تاریخچه پیلاتس

تعاریف پیلاتس و تاریخچه و آغاز پیلاتس
۱۷ فروردین, ۱۳۹۹
اصول پیلاتس

اصول و فواید پیلاتس

۱۷ اسفند, ۱۳۹۸
پیلاتس

پیلاتس چیست و فواید آن